Petlas Ar-Ge Atağında

0

Her geçen gün büyüyen Petlas, son dönemde geldiği noktayı büyük bir titizlikle yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerine borçlu. Petlas’ın hammaddeden ürünlerin piyasaya sunulma noktasında geldiği son hale kadar yürüttüğü tasarım, test ve doğrulama süreçleri Ar-Ge faaliyetlerinin temelini oluşturuyor.

DPetlas Ar-Ge atağında_1600x1068eneysel geliştirme faaliyetleri ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları, yeni ürünlerin üretilmesi, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, yeni süreçlerin, sistemlerin ve hizmetlerin kurulması ve geliştirilmesi, araştırma ve/veya pratik deneyimlerden elde edilen bilgilerle yapılıyor.

Petlas AŞ’de Ar-Ge faaliyetleri, 2010 yılında Ar-Ge laboratuvarının kurulması ve devamında nitelikli insan gücünün oluşması ile başladı. Geçen sürede hem teknolojik imkânlar hem de nitelikli insan gücü artarak şirket vizyonu ve öngörülen hedefler doğrultusunda büyümeye, gelişmeye ve artı değer üretmeye devam ediyor. Her yıl cirosunun %3,5 oranını Ar-Ge faaliyetleri için harcayan Petlas AŞ, belirlenen hedefler doğrultusunda teknolojik yapabilirliği, Ar-Ge laboratuvarının analiz kabiliyetlerini, Lastik Test laboratuvarını, iç mekan (indoor) ve dış mekan (outdoor) test imkanlarını ve nitelikli insan gücünü geliştirildi. Bu gelişimin sonucu olarak da Türkiye’de ilk Traktör Radyal Lastiği, ilk Run-Flat Lastiği, İlk Tam Çelik İş Makinası Lastiği, Askeri Araç Lastikleri, Tam Çelik Otobüs /Kamyon Lastikleri’ni dışarıdan teknoloji transferi olmadan, kendi know-howlarıyla ve yetişmiş insan gücüyle üretmeyi başardı.eneysel geliştirme faaliyetleri ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları, yeni ürünlerin üretilmesi, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, yeni süreçlerin, sistemlerin ve hizmetlerin kurulması ve geliştirilmesi, araştırma ve/veya pratik deneyimlerden elde edilen bilgilerle yapılıyor.

Petlas AŞ, 2015 yılından başlayarak, ürünlerin Avrupa Birliği ECE R117 Regülasyonuna uygunluk test faaliyetlerinin ve Sübjektif Araç-Lastik uyum testlerinin yapılabileceği bir “Test Pisti” tasarlayarak 2016 yılı içerisinde yapımını gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan ve yaklaşık 70 bin m² alan üzerinde 2100 m yol uzunluğuna sahip olan Test Pisti’nin, tasarımı ve hayata geçirilmesi Proje ve Ürün Performans Değerlendirme Müdürlüğü çalışanlarının takım çalışması sonucu sağlanmış. Arazi bedeli dışında yaklaşık 4 Milyon $ yatırıma mal olan Test Pisti’nde, ECE R117 regülasyonu kapsamında Lastik Yuvarlanma Gürültüsü (N) ve Lastik Islak Yol Yüzeyi Tutunma İndeksi (WGI) hassas bir şekilde ölçülebilirken, Sübjektif Araç-Lastik uyum testleri de (Viraj, Slalom ve Şerit Değiştirme Performansı vb.) etkin olarak gerçekleştirilebiliyor. Regülasyon testleri kapsamındaki testleri yapabilme kabiliyeti kazanmanın hem ürün geliştirme süreçlerini kısaltacağını hem de lastiklerin etiket değerlerini optimize etmelerini sağlayacağını belirten Petlas AŞ. yetkilileri, 2017 yılı içerisinde test pistinin yurtdışı onay kuruluşları tarafından akredite edilmesini de  planladıklarını belirtti.

Arge Test Faaliyetleri

Petlas AŞ’de Ar-Ge test faaliyetleri genel olarak Ürün Performans Değerlendirme ve Karışım Geliştirme Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Bu faaliyetler sonucu elde edilen bilgiler, ürün tasarımı, ürün geliştirme veya iyileştirme süreçlerinde girdi olarak kullanılmasının yanı sıra lastik standartlarının ve regülasyonlarının şartlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek için de kullanılıyor.

Test faaliyetleri temel olarak “Objektif Test Faaliyetleri” ve “Sübjektif Test Faaliyetleri” olarak iki gruba ayrılıyor. Lastiğin doğrudan kendisi veya lastikten alınan numuneler üzerinde bir test cihazı kullanılarak ölçümler yapıldığı Objektif Test Faaliyetleri’nde, elde edilen bu ölçümler detaylı bir şekilde kayıt altına alınıyor.

Objektif test faaliyetleri de kendi içerisinde, “İç Mekan (Indoor) Objektif Test Faaliyetleri” ve “Dış Mekan (Outdoor) Objektif Test Faaliyetleri” olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor.

İç Mekan (Indoor) Objektif Test Faaliyetleri

Nihai Ürün (Lastik) Üzerinde Yapılan Objektif Testler:

Bu kapsamda, Petlas AŞ. tarafından geliştirilen ya da standart ve regülasyonlara uyum gereği zorunlu tutulan dinamik ve statik testler yapılırken, test sonuçlarına göre tasarım, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine yön veriliyor. Statik testler kapsamında; Boyutsal Ölçüm, Dijital Taban İzi Basınç Dağılımı, Parçalama Enerjisi, Topuk Düşürme Kuvveti, Patlama Direnci ve Elektrik Direnci testleri yapılıyor. Dinamik testler kapsamında ise; Yakıt verimliliği Lastik Yuvarlanma Direnci (RR), Yüksek Hız ve Dayanıklılık testleri yapılabiliyor. ECE Regülasyonları kapsamındaki testleri yapabilme konusunda, İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olan “Vehicle Certification Agency (VCA)” kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş olan Test Merkezi’nde, Dinamik ve Statik testler için kullanılan test makinalarının tamamı FMVSS 139 ve FMVSS 119 standartlarında ve ECE R 30, ECE R54, ECE R106, ECE R109 ve ECE R117 regülasyonlarında belirlenen teknik yeterlilikleri karşılıyor.

Lastikten Alınan Numuneler Üzerinde Yapılan Objektif Testler:

Petlas AŞ’de Lastikten Alınan Numuneler Üzerinde Yapılan Objektif Testler, 2010 yılında kurulan ve ileri teknoloji cihaz ve ekipmanlarla “Ar-Ge Kimya Laboratuvarı” tarafından gerçekleştiriliyor. Laboratuvarın bünyesinde, “Reçete Kompozisyon”, “Termal Karakterizasyon”, “Mikro ve Makro Yapı”, “Statik ve Dinamik Ozon” ve  “Reçete Nicel ve Nitel” analizleri gerçekleştirilirken, “Atomik Boyutta Görüntüleme”  ve “Görüntü Analizleri” de yapılabiliyor. Bu analiz ve görüntüleme çalışmaları sonucunda Yeni Ürün Geliştirme, Mevcut Ürün İyileştirme, Yeni Hammadde ve Tekniklerin Değerlendirilmesi ve Maliyet Azaltma süreçlerini yönlendiren güvenilir veriler elde edilebiliyor.

Dış Mekan (Outdoor) Objektif Test Faaliyetleri

Tamamen araçlı olarak yapılan bu testlerin bir kısmında lastiklerin araç altında standartların veya regülasyonların öngördüğü değerleri karşılayıp karşılamadığını belirlenirken; bir kısmında da araç ve lastik uyumu sübjektif olarak ölçülüyor. Bu kapsamda yapılan, Avrupa Birliği ECE R117 Regülasyonuna uyum testleri, yol yüzeyi ve geometrisi özel olarak tasarlanmış test alanlarında yapılabiliyor.

Lastik Yuvarlanma Gürültüsü Ölçümü, ECE R117 Regülasyonu ve ISO 10844 Standardında teknik özellikleri tanımlanan standart test şartlarında (standart yol yüzeyi özelliği (Yol Yüzeyi Ses Yutma Katsayısı, Asfalt Yüzeyi Sürtünme Değeri (BPN),Yüzey Derinliği Değeri vb.), standart test cihazı vs.) konu test için kullanılan “Gürültü Test Alanında” yapılıyor.

Islak Yol Yüzeyi Tutunma (WG) ölçümü ise, yine ECE R117 regülasyonunda tanımlanan iki yöntem olan Aletli Araç ve Skid Trailer ile ölçülebiliyor. Aletli araç ile yapılan ölçümlerde, araç içerisine yerleştirilen ivme, hız, mesafe ve konum ölçen V-BOX cihazı ile, araçtaki lastiğin yavaşlama ivmesi ölçülerek Islak Yol Yüzeyi Tutunma İndeks (WGI) değeri hesaplanıyor.

Skid Trailer ile yapılan ölçümlerde ise, test lastiğinin yanı sıra, standart referans lastik de kullanılarak lastiklerin “Maksimum Frenleme Kuvveti Katsayısı” ölçülerek, Islak Yol Yüzeyi Tutunma İndeks (WGI) değeri hesaplanıyor.

Bahsedilen her iki test de, ECE R117’de tanımlanan teknik şartlara göre tasarlanan ve yapılan “Test Pisti Islak Fren Test Alanı” üzerinde, yine aynı regülasyonda tanımlanan test şartlarında yapılabiliyor.

Dış Mekan (Outdoor) Subjektif Test Faaliyetleri

Lastik sektöründe uzun yıllar deneyime sahip iki test pilotu tarafından gerçekleştirilen Sübjektif Test Faaliyetleri’nde, Araç-Lastik Uyumu test ediliyor.

Gerçekleştirilen testler, Petlas AŞ. test pistinde, Türkiye’de mevcut pist alanlarında veya yurt dışı özel test pisti alanlarında yapılırken, bu testlerden elde edilen veriler, yeni ürün geliştirme, ürün iyileştirme, müşteri şikâyetleri, OEM lastik onay süreçlerini yönlendiriyor.

Araç-Lastik uyum testlerinde, araç altındaki lastiğin ıslak ve kuru yol şartlarında dinamik davranışları (Yol Tutuşu, Direksiyon Manevraları ve Cevabı, Aracın Kalkışta,  Düz Yolda ve Virajda davranışları, Araçtaki Konfor ve Titreşim Seviyeleri) sübjektif olarak değerlendirilerek sayısal verilere çevriliyor.

Sübjektif değerlendirmeler, genel olarak davranışı bilinen referans lastiğe göreceli yapılabilirken, zaman zaman mutlak olarak da değerlendirilebiliyor.

Bir önceki yazımız olan Petlas Anneler Günü'nde ters köşe yaptı başlıklı makalemizde Anneler Günü hakkında bilgiler verilmektedir.

.