OSMANLI’NIN EN BÜYÜK ZAFERLERİNDEN ‘KUT’ÜL AMARE’

0

Osmanlı kontrolündeki Irak, gerek stratejik konumu gerekse zengin petrol kaynakları ile sanayileşebilmiş Batı ülkelerinin ilgisini çeker. İtilaf devletlerinden olan İngiltere için farklı bir öneme daha sahip olan, Ortadoğu ve İngiltere’nin en büyük sömürgelerinden birisi olan Hindistan’ın güvenliğini sağlayabilmek için önemli bir konumdadır. Irak’ı cihad ile tüm Müslüman Arapların yardımıyla koruyabileceğini düşünen Osmanlı, Irak’ta sadece 8 bin asker bulundurur. Ancak işler Osmanlının umduğu gibi gitmez. İşgal ile kendi kazanacakları paralara göre hareket eden Arap aşiretleri Osmanlı’dan yana tavır sergilemez. Hicaz demiryolu da İngilizleri rahatsız eden bir başka husus olur. İngiltere’nin işgalden sonraki niyeti Irak’ı Hindistan’a bağlamaktır. Bu yüzden İngilizler, Araplara silah vermek istemez ve Hintlilerle birlik yapmak zorunda kalır.

İngilizler 1915’te Hintli ve İngiliz birlikleriyle bir sefer düzenler. Böylece İngilizler, Osmanlıya üstünlük sağlayarak Bağdat’a yürümeye başlar. Enver Paşa bu ilerleyişi durdurması için birliklerin başına Süleyman Askeri’yi getirir. Süleyman Askeri komutasındaki birlik Nasıriye’yi ele geçirip, Şayibe bölgesindeki İngilizlere saldırır. Ancak imkânların kısıtlılığı nedeniyle Osmanlı askerleri zayıf düşmüş ve Süleyman Askeri komutasındaki birlik geri çekilmek zorunda kalmış. Bu durumu kaldıramayan Süleyman Askeri Bey intihar ederek hayatına son verir.

Osmanlı’nın imkânları sınırlıdır ve bu yüzden kayıplar yaşanır. Osmanlı birliklerinin başına Nurettin Bey, İngiliz birliklerinin başına ise General Townshand getirilir. 23 Ağustos 1915’te gelen talimatla İngilizler Kut’ül Amare’ye girer. Böylece suyollarının denetimi ve Basra bölgesi İngilizlerin eline geçmiş olur. İngilizler buradan sonra Bağdat’a yürümek isterler. General Townshand 14 Kasım’da Bağdat’a harekât başlatır. Osmanlı ise İran, Irak ve Musul’daki birliklerini birleştirerek 6.Kolorduyu oluşturur ve ordunun başına da Alman Mareşali Von Der Goltz atanır. Kolordu İngilizleri geri çekilmeye zorlar ve İngilizler Kut’ül Amare’ye kadar çekilir. Kuşatmanın 1 ay süreceğini düşünen İngilizlerin yiyecekleri fazla değildir. Ayrıca Teşkilat-ı Mahsusa ajanları da Hintli Müslüman askerlerin İngiliz ordularından ayrılıp İslam halifesinin ordusuna katılmaları için çalışmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonuçsuz kalmaz ve birçok Hintli Müslüman asker ordudan ayrılır. Kuşatma boyunca Osmanlı ordusu çok fazla kayıp verse de her gün saldırı halinde olur. Bu sırada Osmanlı ordusu da ciddi anlamda bir yiyecek sıkıntısı çeker.

İngilizlerin aldığı en büyük yenilgilerden biri

İngiliz ajanı Lawrence, Halil Paşa’ya kuşatmanın kaldırılması karşılığında 2 milyon sterlin teklif eder. Halil Paşa teklifi reddeder ve teslim olunmadığı taktirde saldırıyı kuvvetlendireceklerini iletir. Sonuç olarak 29 Nisan günü İngilizler koşulsuz teslim olduklarını belirtir. 29 Nisan 1916’da Binbaşı Nazmi Bey komutasındaki Türk birliği Kut’ül Amare’yi teslim alır ve hükümet binasına Türk bayrağı çekilir. Binlerce İngiliz askeri esir alınır ve bu İngilizlerin aldığı en büyük yenilgilerden biri olarak tarihe geçer. Halil Paşa askerlerine yaptığı konuşmada bu günü Kut Bayramı ilan ettiğini söyler. Kut’ül Amare zaferi Osmanlının 1. Dünya savaşında kazandığı en büyük zaferlerden biri olarak tarihe geçmiş olur.kutul-amare_800x463

Bir önceki yazımız olan Kara delik aynı yıldızı 11 yıldır yutuyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

.